Nhà nước sẽ chỉ quản lý dòng vốn đầu tư tại doanh nghiệp

Chiều 10/7, Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến một số doanh nghiệp về dự thảo Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Làm thế nào để vừa đảm bảo quản lý chặt chẽ, vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhà nước là mục tiêu của dự thảo.

Một trong những điểm mới của dự thảo luật là nguyên tắc Nhà nước không thực hiện quản lý pháp nhân doanh nghiệp. Có nghĩa: Nhà nước là chủ sở hữu vốn, chỉ quản lý dòng vốn theo phần vốn đầu tư tại doanh nghiệp mà không can thiệp hành chính vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Nhất trí cao với quan điểm này, song đại diện một số đơn vị vẫn băn khoăn nếu không quy định rõ, sẽ dẫn đến nhiều cách hiểu là mở rộng đối tượng quản lý đến các đơn vị công ty con của doanh nghiệp Nhà nước.

Theo đại diện ban soạn thảo, để đảm bảo mục tiêu phân cấp mạnh, dự thảo Luật quy định theo hướng: Nhà nước quản lý vốn đầu tư thông qua cơ quan đại diện sở hữu vốn. Cơ quan này chịu trách nhiệm quản lý vốn đối với các doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp, tức là F1, và không quản lý các đơn vị F2, F3...

Ban soạn thảo cũng cho biết các quy định trong dự thảo cố gắng tạo điều kiện cho doanh nghiệp chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh, không làm mở rộng thêm đối tượng quản lý so với hiện nay.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Thanh Nga -

Khánh Hoàng