Nha Trang đề xuất mở lại điểm lặn biển ở Hòn Mun

UBND thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) có báo cáo thực hiện kế hoạch tổng thể phục hồi vịnh Nha Trang đến năm 2030, trong đó có đề xuất mở lại điểm lặn ở khu vực Hòn Mun sau thời gian tạm ngưng để phục hồi hệ sinh thái tại đây.

Trước đó, từ ngày 27/6/2022 Ban quản lý vịnh Nha Trang đã tạm dừng hoạt động bơi, lặn biển, tàu và thúng đáy kính trong vùng nước đảo Hòn Mun đến khi có thông báo mới, hiện nay vẫn tiếp tục dừng. Ban quản lý vịnh Nha Trang đề xuất UBND thành phố cho phép mở lại điểm lặn ở phía nam đảo Hòn Mun (ngoài điểm lặn Hòn Rơm như hiện nay). Ban quản lý vịnh chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ về số lượng du khách để không gây hiện tượng quá tải cho hệ sinh thái, chỉ áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh hoạt động lặn thể thao chuyên nghiệp có đăng ký, khách tham gia lặn phải có chứng chỉ lặn thể thao quốc tế.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!