Nhận diện lãng phí: Hà Nội - Những công trình bị lãng quên

Lãng quên… và lúng túng xử lý trụ sở tài sản công là thực trạng đã và đang diễn ra tại Hà Nội. Các cơ quan chuyển sang trụ sở mới, trụ sở cũ dôi dư, sử dụng sai mục đích; hàng loạt dự án treo, công viên “đắp chiếu’’… Đây là những bất cập về quản lý nhà, đất công sản trong những năm qua, gây lãng phí, thất thoát trong sử dụng tài sản Nhà nước.

Sau 15 năm sáp nhập địa giới hành chính vào thành phố Hà Nội, đến nay, một số công trình, trụ sở công của Hà Tây cũ đã bị Hà Nội lãng quên…

Ước tính 12-14% tổng thu ngân sách hàng năm, tương đương gần 200.000 tỷ đồng đến từ nguồn thu khai thác, xử lý tài sản công, thu từ giao đất, cho thuê đất, sử dụng đất thuộc tài sản công như nhà, đất. Thế nhưng đây vẫn là con số khiêm tốn bởi thực tế tài sản công, đất công chưa được sử dụng hiệu quả đang xảy ra ở nhiều địa phương. Đặc biệt với các trụ sở đơn vị hành chính sau sắp xếp. Quản lý không hiệu quả, không sử dụng, bỏ hoang xuống cấp nhiều trụ sở cơ quan nhà nước sau sáp nhập đơn vị hành chính.

Từ minh chứng của thành phố Hà Nội cho thấy, việc sáp nhập huyện, xã, không thể làm theo kiểu sáp nhập cơ học mà phải đảm bảo nhiều mục tiêu. Trong khi đó thực tế sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 vẫn còn tồn tại một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong việc xử lý tài sản, trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức.  Bởi vậy, để tiếp tục thực hiện việc bố trí, sắp xếp trụ sở công tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí trong giai đoạn 2023 - 2030, các tỉnh, thành phố cần khẩn trương rà soát, lập danh sách và đánh giá hiện trạng, tình hình sử dụng các trụ sở công ở các đơn vị hành chính. Bao gồm các đơn vị đã thực hiện sắp xếp trong giai đoạn 2019 - 2021 mà cho đến nay vẫn chưa được bố trí sắp xếp, sử dụng hiệu quả và các đơn vị dự kiến sẽ sắp xếp trong giai đoạn 2023 - 2030./.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thanh Hải -

Hà Giang