Nhận diện lãng phí: Hàng trăm hồ đập thủy lợi Sơn La xuống cấp, không hiệu quả, lãng phí

Trên địa bàn tỉnh Sơn La có 107 hồ đập thủy lợi lớn nhỏ. Phần lớn trong số đó được đầu tư xây dựng từ thế kỷ trước đã xuống cấp nghiêm trọng, gây mất an toàn nhưng chưa có nguồn lực để đầu tư nâng cấp sửa chữa. Một số hồ đập thủy lợi mới được đầu tư xây dựng, hoặc được nâng cấp, tu bổ nhưng vẫn không thể phát huy được hết tác dụng như kỳ vọng.

Không có nguồn lực đầu tư tu bổ, công trình tiếp tục xuống cấp, người dân không được hưởng lợi…

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình!

Thuý Hà -

Hoàng Hà -

Sơn Nam