Nhận diện lãng phí: Đà Nẵng thay “chiếc áo thể chế” để chống lãng phí, tạo động lực phát triển

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị (năm 2003) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; 5 năm thực hiện Nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Đà Nẵng dù đạt được nhiều thành tựu nổi bật, nhưng vẫn bộc lộ bất cập và gặp nhiều khó khăn, thách thức. Dư địa, nguồn lực phát triển cạn dần, nhiều vấn đề phức tạp nảy sinh trở thành điểm nghẽn, gây lãng phí nguồn lực.

Những điểm nghẽn này là gì? Vướng mắc nào đang tồn tại? Làm thế nào để giải bài toán “lãng phí nguồn lực” đang hiện hữu?…

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Nguyễn Hùng