Nhận định của quan sát viên Việt Nam tại COP27 về quỹ hỗ trợ tổn thất và thiệt hại

Việc thông qua quỹ hỗ trợ tổn thất và thiệt hại được xem là một trong những kết quả đáng ghi nhận của hội nghị COP27. Tuy nhiên, cụ thể việc nước nào chi trả và nước nào được hưởng lợi sẽ làm nóng các cuộc thảo luận tại các hội nghị COP tiếp theo.

Và khi quỹ hỗ trợ đi vào vận hành sẽ có tác động như thế nào đến Việt Nam?

Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Tiến sĩ Trương An Hà - Quan sát viên chính thức tại COP27, Tổ chức sáng kiến về chuyển dịch năng lượng Việt Nam về vấn đề này. 

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Thực hiện : Truyền hình Quốc hội Việt Nam