Nhận định về tình hình chính trị Hàn Quốc sau bầu cử

Cuộc bầu cử Quốc hội lần này được xem như một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ của người dân Hàn Quốc với Tổng thống Yoon Suk Yeol và Đảng PPP. Ông Yoon đã hy vọng cuộc bầu cử lần này sẽ cho phép đảng của ông giành lại quyền kiểm soát Quốc hội, qua đó giúp thông qua các luật quan trọng để hiện thực hóa các cam kết trong chiến dịch tranh cử. Nhưng tỉ lệ ủng hộ thấp, và việc không giành được đa số trong Quốc hội, nhiều khả năng sẽ cản trở chương trình nghị sự của ông Yoon Suk Yeol trong 3 năm còn lại của nhiệm kỳ.

Chúng tôi hiện đang kết nối với Giáo Sư Lee Taek-gwang - Nhà phân tích chính trị, Đại học Kyung Hee, Hàn Quốc với những nhận định về tình hình chính trị Hàn Quốc sau bầu cử.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!