Nhân sự pháp chế đang "cực mỏng", khó đáp ứng được yêu cầu

Trong khi xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật là khâu trọng tâm đột phá... được xác định là chủ trương xuyên suốt của Đảng ta thì thực tế hiện nay, lực lượng pháp chế lại rất mỏng. Đây cũng là vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội đặt ra với Bộ trưởng Bộ tư pháp Lê Thành Long.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!