Nhật Bản đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp quốc phòng

Nhật Bản sẽ đẩy mạnh phát triển tổng hợp các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp quốc phòng. Chính phủ Nhật Bản hiện đang xây dựng các đề án trong đó quy định các biện pháp cho phép hỗ trợ các doanh nghiệp phục vụ trong lĩnh vực quốc phòng an ninh, thúc đẩy sản xuất, nghiên cứu và phát triển khí tài.

Nội dung dự thảo dự kiến sẽ bao gồm đề xuất kinh phí hỗ trợ các doanh nghiệp an ninh, nâng cao hiệu quả chế tạo, tạo điều kiện để các doanh nghiệp này tiếp cận các khoản vay tín dụng. Đặc biệt, Chính phủ Nhật Bản cũng chấp thuận việc quốc hữu hóa các doanh nghiệp sản xuất các thiết bị quan trọng phục vụ quốc phòng nhằm đảm bảo liền mạch nguồn cung trang thiết bị cho các lực lượng vũ trang.