Nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8/2023 của Quốc hội

Sáng 7/8, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì cuộc họp giao ban giữa lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) để đánh giá kết quả công tác chủ yếu tháng 7/2023, đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 và các tháng tiếp theo.

Các đại biểu nhất trí, trong tháng 7/2023, với tinh thần trách nhiệm, chủ động, chuyên nghiệp, chuyên sâu, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc UBTVQH đã nỗ lực, tích cực, triển khai toàn diện, tất cả các mặt công tác, cơ bản hoàn thành các nội dung trong chương trình. Trọng tâm là tham mưu, phục vụ tổ chức thành công phiên họp thứ 24 của UBTVQH; khẩn trương trình Chủ tịch Quốc hội ký chứng thực các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5; ban hành 13 nghị quyết của UBTVQH. Điểm nổi bật trong tháng 7/2023 còn là các hoạt động đền ơn đáp nghĩa của lãnh đạo Quốc hội nhân dịp 27-7; tổ chức thành công Diễn đàn Người lao động năm 2023; việc tổ chức công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược; rà soát, bổ sung quy hoạch đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và các chức danh ở các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ 2021 - 2026 và nhiệm kỳ 2026 – 2031 được Đảng đoàn Quốc hội triển khai bài bản, chất lượng, kịp thời.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, thay mặt lãnh đạo Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn biểu dương các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc UBTVQH đã hoạt động nhiệt tình, tích cực, trách nhiệm, cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong tháng 7. Đối với các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8 và các tháng tiếp theo, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội yêu cầu cần chuẩn bị kịp thời, kỹ lưỡng nội dung phục vụ phiên họp tháng 8/2023 của UBTVQH, dự kiến từ ngày 14-18/8 và 24-26/8 để xem xét, cho ý kiến, quyết định về 24 nội dung, trong đó có 11 dự án luật quan trọng trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6. Do khối lượng công tác lập pháp là rất lớn nên cần đặc biệt chú trọng.

Cùng với đó Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tham mưu, tổ chức hiệu quả Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất về triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV (dự kiến tổ chức vào ngày 23/8); hội nghị ĐBQH hoạt động chuyên trách để lấy ý kiến hoàn thiện một số nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV; chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Kinh tế - xã hội năm 2023; Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức, sự kiện đối ngoại đa phương trọng tâm của Quốc hội.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Dương Dung -

Vũ Hiếu