Nhiều địa phương chưa gửi báo cáo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương - Trưởng đoàn Giám sát chuyên đề của Quốc hội về Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của QH về các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030” vừa ký kết luận Phiên họp lần thứ 2 của Đoàn giám sát.

Theo kết luận, từ phiên họp thứ nhất đến nay, việc triển khai các hoạt động của đoàn giám sát đã đi đúng hướng ở cả nội dung, thời gian, đối tượng và phương pháp thực hiện. Bước đầu có tác động tích cực cả nhận thức, trách nhiệm của các đối tượng được giám sát. Đoàn giám sát biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của Chính phủ, các bộ ngành và UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương đã khẩn trương chỉ đạo, xây dựng, hoàn thiện báo cáo theo yêu cầu, đề cương của đoàn giám sát và nhiều cơ quan, địa phương gửi báo cáo đúng tiến độ.

Tuy nhiên, tính đến ngày 10/3/2023, mặc dù đã có văn bản đôn đốc của đoàn giám sát, nhưng 12 địa phương chưa có báo cáo chung về các chương trình mục tiêu quốc gia, bao gồm: Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nội, Đắk Nông, Kon Tum, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, An Giang, Bạc Liêu, Tiền Giang, Vĩnh Long.

15 địa phương chưa có báo cáo về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, gồm: Hòa Bình, Lào Cai, Hà Nội, Nghệ An, Phú Yên, Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Đồng Nai, An Giang, Bạc Liêu, Cần Thơ, Kiên Giang.

23 địa phương chưa có báo cáo về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, gồm: Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Hà Nội, Thái Bình, Phú Yên, Đắk Lắk, Kon Tum, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, An Giang, Bạc Liêu, Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Tiền Giang.

22 địa phương chưa có báo cáo về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, gồm: Hòa Bình, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Hà Nội, Hưng Yên, Thái Bình, Bình Định, Phú Yên, Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, Bạc Liêu, Cần Thơ, Kiên Giang, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long.

Kết luận của đoàn giám sát cũng nêu rõ: Một số địa phương báo cáo thiếu phụ lục, gồm: Phú Thọ, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Lâm Đồng; có địa phương báo cáo sai thẩm quyền, gồm: Hưng Yên, Bình Định, Hậu Giang.

Đoàn giám sát nghiêm khắc phê bình Chủ tịch UBND các địa phương nêu trên, đồng thời yêu cầu khẩn trương chỉ đạo, hoàn thiện báo cáo của UBND tỉnh, thành phố theo đúng quy định, gửi đoàn giám sát. 

Khắc Phục