Nhiều địa phương thiếu giáo viên giảng dạy theo chương trình giáo dục phổ thông mới

Tại buổi thảo luận, đại biểu Nguyễn Quốc Luận cho biết, hiện nay, nguồn lực giáo viên để phục vụ cho công tác giảng dạy theo chương trình mới ở nhiều địa phương còn thiếu. Vì vậy, đề nghị Chính phủ tạo điều kiện để các địa phương có thể tự tuyển chọn giáo viên Tiểu học theo tiêu chuẩn như giai đoạn trước…

Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023, đại biểu Nguyễn Quốc Luận - Đoàn ĐBQH tỉnh Yên Bái bày tỏ sự nhất trí với Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kinh tế-xã hội ở trong nước thời gian qua và các giải pháp mà Chính phủ đã đề ra trong thời gian tới.

Về chương trình giáo dục phổ thông mới, các địa phương sẽ có lộ trình đào tạo, bồi dưỡng đến năm 2030. Đội ngũ giáo viên này đảm bảo đạt được kết quả theo quy định. Đồng thời, đại biểu Nguyễn Quốc Luận đề nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho các trường ở địa bàn đặc biệt khó khăn, trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, trường thuộc xã trong lộ trình công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. 

Để đảm bảo các điều kiện phát triển khai thực hiện chương trình, đại biểu Nguyễn Quốc Luận đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, bổ sung đầy đủ các quy định, hướng dẫn để loại bỏ khó khăn cho các địa phương, nhà trường và học sinh trong triển khai chương trình triển khai đảm bảo hiệu quả, dễ dàng thực hiện.

Về thu hút đầu tư, đại biểu Nguyễn Quốc Luận đề nghị Chính phủ có chính sách thu hút đầu tư, cải cách hành chính cho việc đầu tư ở khu vực khó khăn.

Về việc triển khai triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, theo báo cáo của Chính phủ, việc triển khai một số chính sách của 3 chương trình còn chậm, chưa đạt yêu cầu, không chắc chắn tiến độ đề ra. Theo đại biểu Nguyễn Quốc Luận, nguyên nhân là một số quy định, hướng dẫn của các Bộ, ngành chưa kịp thời, chưa đủ kế hoạch vốn sự nghiệp cho cả giai đoạn 2021-2025 của các chương trình chưa được Thủ tướng Chính phủ giao, dẫn đến khó khăn cho các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện giao vốn hàng năm có mặt chưa hợp lý. Do vậy, đại biểu Nguyễn Quốc Luận đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành Trung ương rà soát, xem xét sớm ban hành đầy đủ các hướng dẫn, định mức hỗ trợ và các quy định cụ thể về tổ chức phát triển khai triển các chương trình.

 

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!