Nhiều doanh nghiệp cho vay sinh phẩm, vật tư y tế trong đại dịch Covid-19 đang chờ được trả nợ

Chiều 29/5, Quốc hội tiếp tục họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. Đại biểu Đào Trí Nghĩa - Đoàn ĐBQH TP.Cần Thơ thống nhất cao với nội dung về kết quả giám sát và dự thảo nghị quyết.

Đại biểu Đào Trí Nghĩa thống nhất cao với nội dung về kết quả giám sát và dự thảo nghị quyết. Đại biểu cho biết, cùng với các Đoàn đại biểu Quốc hội khác, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Cần Thơ đã thực hiện nghiêm nghị quyết về giám sát của Quốc hội cũng như thực hiện công văn của Đoàn giám sát để tham gia giám sát trên địa bàn. Qua giám sát tại địa phương nhận diện được nhiều khó khăn trong y tế dự phòng, y tế cơ sở.

Đại biểu Đào Trí Nghĩa chỉ rõ, biên chế các trạm y tế chưa bảo đảm để thực hiện tốt các nhiệm vụ. Trong tình hình xảy ra dịch bệnh lớn vừa qua cho thấy sức chống chịu của các trạm y tế cơ sở không bảo đảm. Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế tuyến cơ sở đã xuống cấp, hư hỏng, chưa đảm bảo thực hiện được nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe của Nhân dân. Chủ trương đào tạo theo địa chỉ trước đây chưa thật sự hiệu quả. Lĩnh vực y tế dự phòng vẫn chưa có sự quan tâm đúng mức từ xã hội, đôi khi được coi là lĩnh vực riêng của ngành y tế và ý thức tự chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của người dân vẫn chưa được nâng cao. Chính sách đầu tư về y tế cơ sở, y tế dự phòng vẫn còn dàn trải, chưa chú trọng đến chất lượng. Chế độ, chính sách tiền lương đối với cán bộ y tế cơ sở vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Các quy định về biên chế, tài chính, đấu thầu, mua sắm trang thiết bị và vật tư y tế chưa đáp ứng được các vấn đề mới.

Đại biểu Đào Trí Nghĩa cho biết, qua hoạt động tiếp xúc cử tri cho thấy, hiện nhân dân và cử tri đang trăn trở việc thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế, máy móc trị bệnh. Doanh nghiệp đã được các chính quyền, các cấp vay mượn sinh phẩm, vật tư y tế thì đang chờ trả nợ. Lực lượng y bác sĩ trăn trở về cơ chế bảo vệ chính mình khi thực hiện công tác phòng chống dịch.

Theo đại biểu Đào Trí Nghĩa, ai làm sai thì phải xử lý nhưng cũng cần có những đánh giá toàn diện, khách quan và ghi nhận công lao, sự nỗ lực của ngành y tế trong thời gian qua.

Từ những tình hình trên, đại biểu Đào Trí Nghĩa đề xuất với Quốc hội, Chính phủ quan tâm nghiên cứu cơ chế cho phép thanh toán từ nguồn ngân sách nhà nước việc hoàn trả các đơn vị đã cung cấp dịch vụ xét nghiệm nhưng chưa có quyết định đặt hàng hợp đồng đặt hàng. Đề xuất cơ chế đặc thù để thanh toán cho các nhà cung cấp trong các trường hợp vay, mượn hóa chất, sinh phẩm, trang thiết bị y tế đã tập trung huy động trong công tác phòng, chống dịch vừa qua.

Đồng thời, cần quy định cụ thể để xác định trường hợp cấp bách để áp dụng chỉ định thầu rút gọn; cần ban hành quy trình mua sắm phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 nói riêng và dịch vụ phòng chống dịch bệnh nói chung trong tình trạng khẩn cấp; nghiên cứu chính sách đào tạo nguồn dự trữ trang thiết bị, vật tư, thuốc điều trị để cung ứng kịp thời cho các đơn vị, địa phương tránh tình trạng khan hiếm vật tư y tế, thuốc điều trị bệnh.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!