Nhiều doanh nghiệp TPHCM chưa được hỗ trợ từ chương trình kích cầu

Chương trình kích cầu đầu tư của TP.HCM triển khai từ năm 2015, đã hỗ trợ nhiều doanh nghiệp đổi mới công nghệ; mở rộng sản xuất-kinh doanh và đẩy mạnh xuất khẩu. Hơn 2 năm trở lại, chương trình bị tạm dừng, trong khi nhiều doanh nghiệp vay vốn từ chương trình kích cầu đầu tư vẫn chưa được hỗ trợ lãi suất.

Với bối cảnh lãi suất vay đang cao như hiện nay, nhiều doanh nghiệp bị đẩy vào tình cảnh lao đao. 

Được hỗ trợ từ chương trình kích cầu đầu tư của TPHCM, Công ty TNHH Lập Phúc có điều kiện đổi mới công nghệ để sản xuất sản phẩm xuất khẩu.

Cuối năm 2020, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng đầu tư với tổng vốn 120 tỷ đồng, trong đó, vốn vay từ chương trình kích cầu đầu tư hơn 75 tỷ đồng. Hồ sơ do UBND TPHCM phê duyệt ngày 23/12/2020.

Hơn 2 năm nay, doanh nghiệp được giải ngân 57 tỷ đồng kích cầu đầu tư, nhưng vẫn chưa được hỗ trợ lãi suất. Và với mức suất vay cao như hiện nay, việc chậm hỗ trợ theo chương trình kích cầu đầu tư khiến doanh nghiệp mất cân đối thanh khoản; đứng trước nguy cơ phải bán tài sản.

Cùng tình cảnh như Công ty TNHH Lập Phúc, nhiều doanh nghiệp vay vốn từ chương trình kích cầu đầu tư cũng chưa được hỗ trợ lãi suất vay. Khó khăn chồng chất, các doanh nghiệp giờ không biết xoay xở cách nào để trả lãi ngân hàng.

Chương trình kích cầu đầu tư là một trong những chủ trương lớn của TPHCM trong hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất. Tuy nhiên, việc hỗ trợ tạm dừng từ năm 2020, do thành phố phải điều chỉnh lại một số nội dung phù hợp với quy định mới của pháp luật.

Từ 2015 đến 2020, TP.HCM đã phê duyệt kích cầu đầu tư cho hơn 280 dự án với tổng vốn vay gần 24.000 tỷ đồng và ngân sách hỗ trợ lãi suất hơn 11.200 tỷ đồng. Thời gian hỗ trợ mỗi dự án 7 năm, mức hỗ trợ lãi suất bình quân 6-7%/năm.

Các doanh nghiệp mong mỏi thành phố nhanh chóng tháo gỡ khó khăn đối với chương trình kích cầu đầu tư, cũng là tháo gỡ điểm nghẽn trong hỗ trợ lãi suất, giúp doanh nghiệp có thêm điều kiện phục hồi sau những ảnh hưởng dai dẳng của đại dịch Covid-19.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Phạm Quyền