Nhiều ngân hàng được chấp thuận tăng vốn điều lệ

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, trong thời gian qua đã có công văn chấp thuận kế hoạch tăng vốn điều lệ cho một số ngân hàng.

Theo đó, các ngân hàng được chấp thuận tăng vốn là LPBank, TP Bank, SeABank. Hình thức để các ngân hàng này tăng vốn là thông qua các phương án như phát hành cổ phiếu để chia cổ tức, chào bán riêng lẻ, phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài; phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên… Tổng số vốn dự kiến tăng thêm cho các nhà băng là khoảng hơn 23.000 tỷ đồng.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam