Nhiều quy định về phòng cháy chữa cháy không phù hợp thực tiễn

Sáng ngày 5/7, Đoàn giám sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã làm việc với UBND thành phố Hạ Long và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh về “việc thực hiện Nghị quyết số 99/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2020-2022”.

Trong 3 năm qua, trên địa bàn thành phố Hạ Long xảy ra 58 vụ cháy, 203 sự cố cháy nhỏ được kịp thời dập tắt. Mặc dù đã có nhiều kết quả trong công tác PCCC, tuy nhiên, trong thực hiện Nghị quyết 99/2019 của Quốc hội và các quy định của pháp luật về PCCC, thành phố kiến nghị sớm ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 136/2020 để phù hợp với thực tiễn. Cụ thể, nhiều loại hình cơ sở hoạt động với quy mô lớn, có nguy cơ cháy nổ cao như: cửa hàng kinh doanh trang sức ngọc trai, mặt hàng sản phẩm từ vải tre, cao su, nội thất, thời trang… không có trong phụ lục quản lý, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về PCCC.

Đối với Quy chuẩn Việt Nam 06 qua các năm 2010, 2020, 2022, các điều kiện về lối thoát nạn, thời gian và lưu lượng cấp nước chữa cháy ngoài nhà, khoảng cách an toàn PCCC khi áp dụng gặp nhiều khó khăn đối với loại hình nhà ống diện tích xây dựng dưới 100m2, nhà trong ngõ hẻm sâu trên 50m, công trình cai tạo mục đích từ nhà ở sang kinh doanh. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và thành phố Hạ Long cũng kiến nghị Đoàn giám sát, Ủy ban Quốc phòng và An ninh có ý kiến với các cơ quan sửa đổi, bổ sung một số nội dung nêu trên để phù hợp thực tế.