Nhiều vấn đề cốt lõi chưa được làm rõ trong dự án Luật các tổ chức tín dụng (Sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, sáng 05/6, Quốc hội đã nghe Tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật Các tổ chức tín dụng (Sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung phiên họp.

Trình bày tờ trình, Thống đốc ngân hàng nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, việc xây dựng dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) nhằm hoàn thiện quy định và xử lý những vướng mắc, bất cập của pháp luật về tổ chức tín dụng, luật hóa để tạo hành lang pháp lý cho việc xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Về đối tượng áp dụng, dự thảo Luật bổ sung thêm đối tượng áp dụng là tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ có chức năng mua, bán xử lý nợ. Liên quan đến sự cố khách hàng rút tiền hàng loạt tại tổ chức tín dụng thời gian qua, để giải quyết những trường hợp như vậy, Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung quy định, tổ chức tín dụng được vay đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam và các tổ chức tín dụng khác…kể cả khi tổ chức tín dụng đó chưa được đặt vào kiểm soát đặc biệt. Lần sửa đổi này cũng xây dựng mới quy trình can thiệp sớm, bổ sung thẩm quyền của Ngân hàng Nhà nước tại giai đoạn can thiệp sớm…

Trong khi đó, trình bày báo cáo thẩm tra về dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đề nghị, chỉ áp dụng khoản vay đặc biệt, lãi suất 0% với ngân hàng có sự cố rút tiền hàng loạt hoặc có nguy cơ đổ vỡ ảnh hưởng đến an toàn hệ thống ngân hàng, gây bất ổn xã hội. Bởi việc huy động nguồn này sẽ gây ảnh hưởng đến quyền lợi của các hội viên cũng như an toàn tài chính của các quỹ này. Việc cho vay như vậy cũng không bảo đảm các nguyên tắc kế toán, không nâng cao trách nhiệm của tổ chức tín dụng trong xử lý yếu kém. Đồng thời, theo UBKT, Dự án Luật cần làm rõ nhiều vấn đề, như thực trạng sở hữu chéo hiện nay. Nhiều vấn đề quan trọng, cốt lõi còn chưa đủ cụ thể, chưa phù hợp. Vì vậy, Ủy ban Kinh tế báo cáo Quốc hội xem xét, cân nhắc thông qua dự án luật theo quy trình 3 kỳ họp.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam