Nhiều vấn đề vướng mắc liên quan tới Hội đồng thẩm định giá đất

Tại khoản C điều 153 luật Đất đai sửa đổi quy định nguyên tắc, phương pháp định giá đất phải “phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường quyền sử dụng đất trong điều kiện bình thường".

Tuy nhiên, thực tế hiện nay, việc xác định giá đất phổ biến trên thị trường gặp khó khăn do giá phụ thuộc vào từng thời điểm và số lượng giao dịch chuyển nhượng trên thị trường, trong khi chưa có cơ sở dữ liệu về đất đai. Làm thế nào để định giá cho đúng, là nội dung được nhiều chuyên gia, các nhà doanh nghiệp quan tâm. 

Đại diện từ phía doanh nghiệp, đặt vấn đề về chu kỳ xem xét đánh giá giá đất là bao lâu, bởi đây là quá trình tập hợp dữ liệu trên cơ sở thông tin giao dịch mua bán của thị trường nên phải có đủ thời gian. Do vậy từ khi luật có hiệu lực cho đến khi có bản đồ giá đất thì áp dụng quy định, phương pháp xác định giá đất nào?

Từ đó, các đại biểu cũng đặt vấn đề về tính độc lập, khách quan của cơ quan thẩm định, quyết định giá đất.

Có ý kiến cho rằng, nên để định giá đất giao cơ quan có chuyên môn độc lập chịu trách nhiệm

Hội đồng thẩm định giá đất là ai thẩm định? Nếu giao cho một cơ quan độc lập có được không? Đây là vấn đề cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu làm rõ để kiện toàn hội đồng thẩm định sao cho vừa đảm bảo tính độc lập, nhưng đủ tính pháp lý với vai trò Nhà nước là đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai.

Xin mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Hải Yến