Nhiều ý kiến khác nhau quanh quy định đấu thầu tập trung với thuốc hiếm, số lượng ít

Thảo luận về Luật Đấu thầu sửa đổi, đối với quy định đấu thầu mua sắm tập trung, Điều 53 dự thảo Luật quy định trường hợp mua thuốc hiếm, thuốc cần mua số lượng ít thì có thể áp dụng hình thức mua sắm tập trung. Tuy nhiên, quy định này vẫn nhận được nhiều ý kiến tranh luận khác nhau.

Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) đã dành hẳn chương 5 quy định về mua sắm tập trung, mua thuốc, hoá chất, thiết bị, vật tư y tế, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công. Trong đó, quy định cụ thể về lĩnh vực này là: Mua sắm tập trung, thoả thuận khung, lựa chọn nhà thầu, ưu đãi trong mua thuốc hoá chất, thiết bị, vật tư y tế.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!