Nhiều ý kiến xung quanh đề xuất giảm 50% mức hưởng khi rút bảo hiểm xã hội 1 lần

Tại dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi đang được lấy ý kiến, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất 2 phương án đối với việc rút bảo hiểm xã hội một lần. Trong đó, có đề xuất cho lao động rút một lần song tối đa không quá 50% tổng thời gian đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất. Đề xuất này nhận được nhiều ý kiến từ người lao động.

Về quy định hưởng bảo hiểm xã hội một lần, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nêu ra hai phương án. Phương án 1 giữ nguyên quy định hiện hành. Phương án 2 là sau 12 tháng không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm mà người lao động có yêu cầu thì được giải quyết một phần nhưng tối đa không quá 50% tổng thời gian đã đóng vào Quỹ Hưu trí và Tử tuất. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn lại được bảo lưu để người lao động hưởng chế độ bảo hiểm xã hội khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Nhiều người lao động cho rằng người rút bảo hiểm xã hội 1 lần chủ yếu là những lao động trực tiếp, công việc vất vả, đời sống kinh tế eo hẹp. Trong khi đó, nguyên tắc của bảo hiểm xã hội là có đóng - có hưởng. Vì sao người lao động đóng bảo hiểm xã hội mà lại được hưởng ít hơn số tiền đã đóng. Điều này là chưa phù hợp.

Bên cạnh đó, không ít người lao động băn khoăn nếu giữ lại 50% tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội, số tiền còn lại được giữ ra sao, giải quyết bài toán tích lũy số tiền còn lại với câu chuyện lương hưu như thế nào?

Hết năm 2022, cả nước có hơn 17 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, chiếm 38% lực lượng lao động trong độ tuổi và còn khoảng 28,4 triệu người chưa vào hệ thống. Độ bao phủ Bảo hiểm xã hội tăng chậm trong khi số người rút một lần tăng nhanh. Thống kê giai đoạn 2016-2021, hơn 4 triệu lao động rút bảo hiểm xã hội một lần, khoảng 10% trong số đó có thời gian đóng từ đủ 10 năm trở lên. 

Thực hiện : Thanh Hải Phạm Cường