Nhìn lại chặng đường đầy thách thức khi giải ngân vốn đầu tư công năm 2022

Giải ngân vốn đầu tư công được Chính phủ coi là một trong “5 mũi giáp công” để phục hồi kinh tế trong năm 2022 và tiếp tục trong năm 2023. Năm 2022, chặng đường giải ngân vốn đầu tư công đầy thách thức, nhưng cũng là năm đầy nỗ lực và quyết tâm- Và đã thực sự là động lực, là bệ phóng cho tăng trưởng kinh tế năm 2022!

Tính toán của Tổng cục Thống kê, khi vốn đầu tư công tăng lên 1% sẽ đóng góp cho tăng trưởng GDP thêm 0,06 điểm phần trăm. Trong năm 2022, để điều hành, đôn đốc công tác giải ngân vốn, hàng loạt các quyết định, chỉ thị được Thủ tướng Chính phủ ban hành, điển hình như: Quyết định thành lập 06 Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 tại một số Bộ, cơ quan, địa phương; Nghị quyết số 124, Chỉ thị số 19 và mới đây nhât là Nghị quyết số 156.

Kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2022 được Thủ tướng Chính phủ giao là hơn 580.046 tỷ đồng, cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Nhìn vào chặng đường giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, có thể thấy: 6 tháng đầu năm, giải ngân vốn đầu tư công ì ạch, chỉ đạt 27,75%. Đến tháng 11, tỷ lệ này tăng lên là 58,3%, vốn đã giải ngân là hơn 338.000 tỉ đồng. Hết 12 ước thanh toán là 435.689,97 tỷ đồng- số giải ngân cao nhất so với các năm trước đây, đạt 75,11% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Mời quý vị theo dõi chương trình! 

Thực hiện : Nguyễn Duyên Tùng Dương