Nhìn ra thế giới: Áp dụng công nghệ xây dựng các mô hình sử dụng phế liệu trong cuộc sống

Theo thống kê, 135 tấn phế liệu tái chế có thể tiết kiệm được 3,5 triệu lít nước, 1,9 triệu cây xanh, 500.000 KW/h, giảm 3 tấn chất làm ô nhiễm không khí và 1.300m3 đất để chôn lấp. Với những ưu điểm hiện hữu, ngày càng nhiều mô hình sử dụng phế liệu trong cuộc sống đã ra đời, giảm tải áp lực lên mọi lĩnh vực cho các quốc gia, cộng đồng dân cư.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Hà Thu