Nhìn ra thế giới: Áp dụng khoa học công nghệ bảo tồn đa dạng sinh học

Hoạt động của con người đang làm tốc độ tiệt chủng sinh vật tăng nhanh. Trong thời kỳ khoa học công nghệ phát triển như hiện nay, ứng dụng khoa học kỹ thuật đang là hướng đi mà các quốc gia và các nhà khoa học hướng tới nhằm bảo tồn đa dạng sinh học.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!