Nhìn ra thế giới: Bước nhảy vọt trong không gian - sản xuất trong không gian (Phần 2)

Ngành công nghiệp hóa không gian, sẽ là một trong những sự bùng nổ kinh tế lớn của thế kỷ này. Không gian cung cấp một môi trường hoàn toàn mới để tạo ra những thứ mà chúng ta không thể tạo ra trên trái đất.

Trọng lực là thứ mà chúng ta luôn tận dụng, bởi nó luôn ở đây, ảnh hưởng đến mọi thứ. Điều trở nên thú vị là những gì sẽ xảy ra khi ta loại bỏ nó?

Khả năng sản xuất trong không gian có nghĩa là chúng ta phá vỡ những thứ đã cũ, và chúng ta có thể tạo ra các cấu trúc khổng lồ, những cấu trúc lớn về quy mô, những thứ thấy được dễ dàng và có thể tương tác với trái đất. 
Và với ngành công nghiệp đi vào quỹ đạo trái đất thấp, chúng ta sẽ bắt đầu khám phá những tiềm năng kinh tế tiếp theo. Mặt trăng, sao Hỏa, thậm chí là các tiểu hành tinh, chứa các nguồn tài nguyên vô giá tiềm tàng.

Các công ty tư nhân đang tạo ra các loại vật liệu mới, các công cụ in 3D, thậm chí cả mô sống. Và việc phát triển các công nghệ để xây dựng các nhà máy trong không gian. Nếu điều này thành công, với ngành sản xuất vì lợi nhuận, có thể dẫn tới một cuộc đua vàng ròng, đưa ngành kinh doanh không gian lên bước nhảy vọt khổng lồ tiếp theo.

Hồng Nhung