Nhìn ra thế giới: Các quốc gia ứng phó thách thức đối với hoạt động sản xuất kinh tế trọng điểm

Trong tiến trình phát triển kinh tế của mỗi quốc gia, việc đầu tư vào các lĩnh vực trọng điểm sẽ là yếu tố tiên quyết để tăng sức cạnh tranh trên thị trường, đồng thời thúc đẩy nền kinh tế chung. Tại nhiều nước, các ngành kinh tế trọng điểm vẫn còn tồn tại các khó khăn nhất định, đòi hỏi chính phủ cần có chính sách phù hợp để giải quyết, đồng thời định hướng cho người dân đường lối đúng đắn.

Chương trình Nhìn ra thế giới hôm nay sẽ cùng quý vị tìm hiểu cách mà các quốc gia giải quyết những thách thức này, nhằm củng cố tiềm lực kinh tế quốc gia và tạo chỗ đứng trên trường quốc tế.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Trương Thu Ngoan Đinh Phượng