Nhìn ra thế giới: Cách con người thích ứng với biến đổi khí hậu hiện nay

Tình trạng khí hậu trên Trái đất đang thay đổi mạnh mẽ. Chúng ta đang phải đối mặt với những sự thay đổi trong môi trường chưa từng có trong lịch sử loài người. Dưới tác động của khí nhà kính trong khí quyển, chúng ta đang phải đối phó với sự nóng lên trên bề mặt hành tinh, không khí và đại dương.

Những ảnh hưởng của điều này là vô cùng lớn. Nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt và dữ dội hơn, chẳng hạn như bão nhiệt đới, hạn hán và lũ lụt sẽ ngày càng tăng. Hậu quả bao gồm mực nước biển dâng cao, giảm sản lượng lương thực, suy giảm vòng đời sống của thực vật và động vật, đồng thời gây hại cho hệ sinh thái đại dương. 

Trong suốt lịch sử loài người đã phải làm quen với những thay đổi của khí hậu bằng cách thích nghi với các nguồn thực phẩm, nhà ở, trang phục, điều kiện môi trường và sự nóng lên của khí hậu. Tuy nhiên, ngày nay, biến đổi khí hậu đang gây ra những sự thay đổi với tốc độ nhanh hơn so với khả năng đối phó và thích ứng của những quần thể dễ bị tổn thương và các hệ sinh thái. Con người cần thích ứng và ứng phó với các rủi ro, đồng thời xây dựng khả năng chống chọi trong tương lai. 

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Thực hiện : Thu Ngoan Hoàng Lịch