Nhìn ra thế giới: Chính sách mới trong bảo vệ, chăm sóc sức khỏe sinh sản phụ nữ tại Tây Ban Nha

Một xã hội lành mạnh và phát triển là một xã hội mà ở đó phụ nữ có thể có đầy đủ thông tin để đưa ra lựa chọn của mình liên quan đến sức khỏe sinh sản. Người phụ nữ khi làm chủ được cơ thể của mình cũng sẽ đạt được nhiều tiến bộ trong học tập, sức khỏe, thu nhập.

Đó cũng chính là lý do nhiều quốc gia đã sớm quan tâm đến sức khỏe sinh sản của lao động nữ và có chính sách hỗ trợ phù hợp.

Mới đây, Tây Ban Nha đã trở thành quốc gia Châu Âu đầu tiên cho phép nữ lao động nghỉ phép vào kỳ nguyệt sản của họ vài ngày mỗi tháng. 

Giải pháp là một phần của một loạt các đề xuất xung quanh sức khỏe sinh sản của chính phủ nước này, một bước tiến trong chăm sóc sức khỏe sinh sản của phụ nữ.

Mời quý vị khán giả cùng tìm hiểu về những chính sách mới trong bảo vệ, chăm sóc sức khỏe sinh sản phụ nữ tại Tây Ban Nha!

Thực hiện : Bùi Thảo