Nhìn ra thế giới: Định hướng phát triển du lịch quốc tế tại các nước Châu Á

Nền kinh tế thế giới đang trong giai đoạn phục hồi hậu đại dịch Covid-19. Tại khu vực Châu Á, ngành du lịch tại nhiều nước đang nỗ lực triển khai các chính sách phù hợp nhằm thu hút nguồn du khách quốc tế.

Giới quan sát nhận định, du lịch Châu Á có hai lợi thế lớn, đó là số dân trong khu vực đông, và các nền kinh tế tăng trưởng mạnh. Những yếu tố này đã trở thành cơ sở để giúp tăng thu nhập của người dân địa phương dựa trên nhu cầu đi lại ngày càng lớn.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã được kiểm soát, nhiều nước Châu Á hiện chú trọng đầu tư, đổi mới các dịch vụ du lịch, gắn liền với văn hoá địa phương nhằm thúc đẩy lĩnh vực này phát triển xa hơn trong tương lai.

Xin mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

 

Thực hiện : Đinh Phượng