Nhìn ra thế giới: Hydro – Nguồn nhiên liệu định hình tương lai ngành hàng không

Ngày nay, dường như xu hướng xanh hóa đang bao trùm mọi lĩnh vực của đời sống. Nhưng có một phương thức vận chuyển có vẻ như vẫn gắn chặt với cách thức vận hành cũ, phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu hóa thạch. Đó là hàng không. Tin tốt lành là chúng ta sẽ có một giải pháp có thể được triển khai trong vòng 3 năm, từ đó giúp tiến tới phát thải ròng bằng 0.

Khí hydro là một trong những nguyên tố hiện diện nhiều nhất trong vũ trụ của chúng ta. Vì vậy nếu cần phải sử dụng nó, thì rất thuận lợi. Sản phẩm duy nhất được tạo ra từ phản ứng hóa học giữa hydro và oxy chính là nước.

Điều tuyệt vời của khí hydro là mức năng lượng mà hydro có thể cung cấp tốt hơn gấp 3 lần so với nhiên liệu máy bay thông thường. Các nhiên liệu ngày nay đã giúp vận hành các máy bay có kích thước lớn đến mức nào, di chuyển quãng đường dài ra sao. Sẽ mất một khoảng thời gian nhất định để cả ngành hàng không có thể chuyển dịch về năng lượng. Nhưng có thể tin tưởng rằng, công nghệ mới này có thể được ứng dụng cho mọi loại máy bay thương mại mà chúng ta vận hành.

Thực hiện : Kim Ngọc