Nhìn ra thế giới: Khám phá mới về sóng hấp dẫn và vật chất tối trong không gian

Trải qua nhiều năm nghiên cứu, các nhà khoa học quốc tế đã tìm ra các bằng chứng chung, khẳng định sự tồn tại của sóng hấp dẫn trong vũ trụ. Việc phát hiện sóng hấp dẫn đã góp phần giải thích những bí ẩn chưa được giải mã trong thuyết tương đối rộng của thiên tài vật lý Albert Einstein. Đây cũng chính là vấn đề gây nhiều tranh cãi trong giới nghiên cứu xuyên suốt 1 thế kỷ qua.

Bên cạnh đó, những phát hiện mới về sóng hấp dẫn cũng sẽ giúp giải mã cơ chế của vật chất tối trong không gian, khiến cho vũ trụ giãn nỡ ngày càng nhanh.

Trong năm 2023, Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA) đã triển khai phóng kính viễn vọng không gian Euclid với sứ mệnh khám phá vùng vũ trụ tối, kỳ vọng sẽ đem đến những phát hiện mới về sự hình thành và phân bố của các thiên hà trên mạng lưới vũ trụ.  

Mời quý vị theo dõi nội dung chương trình!

Đinh Phượng