Nhìn ra thế giới: Lập bản đồ giải mã bí mật đáy biển

Chúng ta biết ít hơn về đáy biển so với những gì chúng ta biết về bề mặt của Mặt trăng hay Sao hỏa. Chỉ 20% trong số đó đã được lập bản đồ. Bản đồ đáy biển giúp khám phá rất nhiều điều như các loài sinh vật biển mới, khoáng chất đất hiếm như coban mà chúng ta cần cho ôtô điện và điện thoại di động...

Kể từ khi Dự án Đáy biển 2030 ra mắt, diện tích đáy biển được lập bản đồ tăng lên 20% và tất cả các thông tin thu thập được đều công khai và miễn phí. Càng có nhiều dữ liệu chung và càng nhiều người khác đều có thể truy cập thì việc khám phá đáy biển càng nhanh. Điều này thực sự thúc đẩy sự ham hiểu biết, tìm tòi của chúng ta so với việc bạn nắm giữ dữ liệu đó cho riêng mình. Những thứ như máy học và trí tuệ nhân tạo cũng sẽ phát triển trong thập kỷ tới, bởi vì với tất cả dữ liệu này, chúng có thể tạo kết nối nhanh hơn rất nhiều so với trước đó chúng ta từng làm, sau đó, một lần nữa nuôi dưỡng sự hiểu biết của con người về đáy biển và cung cấp cho chúng ta những ý tưởng mới, cách suy nghĩ và khám phá mới nơi đáy biển.

 

Hà Thu