Nhìn ra thế giới: Nhìn lại hành trình chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19 của thế giới

Đại dịch Covid-19 đã gây ra tổn thất nặng nề về người với nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt khi việc tiêm vaccine chưa được triển khai rộng rãi. Mãi 1 năm sau, khi mũi vaccine đầu tiên đã được tiêm cho một cụ bà 90 tuổi ở Anh vào ngày 8 tháng 12 năm 2020, chúng ta vẫn chưa tưởng tượng được rằng chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19 của thế giới lại kéo dài tới như thế!

Cùng nhìn lại chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19 của thế giới để thấy được nỗ lực to lớn của cả thế giới trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng trước những thảm họa sức khỏe toàn cầu!

Thực hiện : Vân Hương Bá Hiệp