Nhìn ra thế giới: Những công nghệ thay đổi mọi khía cạnh đời sống của con người

Con người ngày nay đã có thể thực hiện được những điều mà trước đây tưởng chừng như chỉ có trong mơ với sự giúp đỡ của công nghệ. Các công nghệ hiện đại như Trí tuệ nhân tạo, in 3D, xe tự lái… đang từng bước thay đổi rõ rệt đời sống của chúng ta. Hiện nay, các xu hướng công nghệ đã vượt qua giai đoạn nghiên cứu và phát triển để đi vào cuộc sống hàng ngày như thế nào?

Cùng tìm hiểu trong chương trình hôm nay

Thực hiện : Thu Ngoan Vân Hương