Nhìn ra thế giới: Robot sinh học tái tạo từ tế bào sống: Vấn đề còn nhiều tranh cãi

Nếu Xenobots nghe giống như khoa học viễn tưởng được ứng dụng trong cuộc sống thì là bởi vì những gì chúng có thể làm được. Chúng là những cỗ máy sinh học do con người tạo ra, nhưng được thiết kế bởi máy tính.

Xenobot được tạo ra bằng cách sử dụng các tế bào gốc từ rất sớm trong quá trình phát triển, tập hợp chúng tại, và về cơ bản tạo ra các loại tế bào khác nhau, giống như cách bạn lắp ghép các khối Lego khác nhau. Tế bào đã hoạt động như những cỗ máy nhỏ với các chức năng khác nhau và bằng cách sắp xếp các tế bào này, bạn tạo ra được một cỗ máy khác.

Xenobots được thiết kế và sau đó phát triển bằng trí tuệ nhân tạo. Các xenobot mô phỏng được sử dụng các động cơ vật lý tương tự như trong các trò chơi điện tử. Trí tuệ nhân tạo đánh giá cách các biến thể sẽ hoạt động và thực hiện các thay đổi theo nhiệm vụ mà chúng đặt ra. Đây là sự chọn lọc tự nhiên được máy tính điều khiển.

 

Hà Thu