Nhìn ra thế giới: Thế giới đối mặt với vấn nạn ô nhiễm không khí

Lượng khí thải toàn cầu vẫn tiếp tục tăng trong thập kỷ qua, đạt mức cao nhất trong lịch sử. Báo cáo công bố năm 2022 của IQAir, một đơn vị chuyên theo dõi chất lượng không khí toàn cầu, cho thấy mức độ ô nhiễm không khí trung bình hàng năm ở các quốc gia đã vượt quá hướng dẫn về chất lượng không khí của Tổ chức Y tế Thế giới.

Chỉ có 222 thành phố trong số 6.475 thành phố được phân tích có chất lượng không khí trung bình đạt tiêu chuẩn của WHO.

Ấn Độ, Pakistan và Bangladesh là những quốc gia có chất lượng không khí thấp nhất, vượt quá tiêu chuẩn ít nhất 10 lần. 99% dân số thế giới đang hít thở không khí ô nhiễm vượt giới hạn

Những yếu tố nào đang khiến cho tình trạng ô nhiễm không khí ngày một gia tăng? Đâu là giả pháp để giải quyết vấn đề này?

Mời quý vị theo dõi video!

Thực hiện : Kim Ngọc