Nhìn ra thế giới: Thúc đẩy phát triển du lịch gắn với tiềm năng và thế mạnh địa phương

Trong giai đoạn phục hồi kinh tế hậu đại dịch Covid-19, nhiều quốc gia hiện đang chú trọng vào phát triển ngành dịch vụ du lịch. Việc tận dụng tốt nguồn tài nguyên thiên nhiên hay đăng cai các sự kiện quốc tế đã giúp cho hoạt động du lịch địa phương nhiều nơi khởi sắc.

Bên cạnh đó, chính quyền các nước cũng chú trọng đến việc khai thác du lịch, đồng thời tạo ra nhiều cơ hội việc làm hơn cho người lao động tại các vùng nông thôn, thúc đẩy phát triển nền kinh tế chung.

Cùng tìm hiểu về xu hướng phát triển du lịch bền vững dựa trên thế mạnh địa phương tại các quốc gia.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Đinh Phượng -

Đinh Phượng