Nhìn ra thế giới: Trí tuệ nhân tạo và con người trong cuộc tranh luận về sáng tạo nghệ thuật và bản quyền

Từ vài năm trở lại đây, với cuộc cách mạng khoa học công nghệ phát triển như vũ bão, chúng ta đã nhắc nhiều tới khả năng máy móc thay thế con người trong tương lai không xa. Tuy vậy, chúng ta vẫn luôn tự tin rằng trong lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật, trí tuệ nhân tạo còn lâu mới đạt được năng lực như con người.

Thế nhưng gần đây, suy nghĩ này đang bị lung lay, khi chúng ta tận mắt chiêm ngưỡng những bức tranh do trí tuệ nhân tạo vẽ, lắng tai nghe những bản nhạc do trí tuệ nhân tạo viết ra. Không chỉ có thể viết những hợp đồng kín kẽ, phải thừa nhận trí tuệ nhân tạo cũng có thể sáng tạo ra những bài thơ, đoạn văn gợi hình ảnh và cảm xúc.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Hồng Nhung