Nhìn ra thế giới: Trung Quốc và những nỗ lực gìn giữ bản sắc văn hóa

Trung Quốc - một đất nước có nền văn minh xuyên suốt hàng nghìn năm… Với nền văn hóa phong phú của 56 dân tộc…Mang trong mình nhiều giá trị văn hóa truyền thống, sự phát triển nhanh về mặt kinh tế và những tiến bộ xã hội trong những thập kỷ gần đây đã cho thấy cả thách thức và cơ hội trong công tác gìn giữ và bảo tồn di sản tại quốc gia này.

Dù vậy, kể từ đầu thế kỷ 21, gìn giữ và bảo tồn di sản văn hóa tại Trung Quốc đã có những bước phát triển lớn và có tính chuyên nghiệp với những hoạt động mới và hiệu quả hơn.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

 

Thực hiện : Hồng Nhung Thu Ngoan