Nhìn từ Hà Nội: Diễn đàn Davos mùa hè - Ngược gió để khởi động lại tăng trưởng

Hội nghị thường niên lần thứ 14 các nhà tiên phong của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), còn được gọi là "Diễn đàn Davos mùa Hè" diễn ra tại thành phố Thiên Tân, Trung Quốc từ ngày 27 đến 29/6, với chủ đề “Doanh nghiệp: Động lực của kinh tế toàn cầu”.

Sau 3 năm đóng cửa để phòng chống dịch Covid-19, với các cuộc họp được tiến hành trực tuyến, Hội nghị thường niên lần thứ 14 các nhà tiên phong của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, hay còn được gọi là Diễn đàn DAVOS mùa hè đã quay trở lại Thiên Tân, Trung Quốc. Sự kiện này được kỳ vọng tạo ra một nền tảng để thúc đẩy sự đổi mới và củng cố các nỗ lực hợp tác ở cấp độ toàn cầu. Đồng thời mang đến những góc nhìn về vai trò của Trung Quốc và khu vực nói chung trong việc tái khởi động nền kinh tế toàn cầu. 

Để có thể bàn luận rõ hơn về Diễn đàn DAVOS mùa hè năm nay, hãy cùng nghe những bình luận của TS. NGHIÊM TUẤN HÙNG, Trưởng phòng nghiên cứu Chính trị quốc tế, Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết trong video!