Nhìn từ Hà Nội: Hội nghị Cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam

Hội nghị Cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ nhất sẽ diễn ra từ ngày 4-7/12/2023 tại thủ đô Vientiane, CHDCND Lào. Cùng với cơ chế hợp tác cấp cao trên kênh Đảng, kênh Chính phủ, Hội nghị Cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác ba nước trên kênh nghị viện, bao gồm cả hợp tác ba nước, ba Quốc hội tại các diễn đàn nghị viện khu vực và thế giới. Trong đó, tập trung thúc đẩy sự phát triển Khu vực Tam giác Phát triển, gồm có 5 tỉnh của Việt Nam, 4 tỉnh của Lào và 4 tỉnh của Campuchia.

Để có thêm góc nhìn về ý nghĩa quan trọng của hội nghị lần này, cùng bàn luận với vị khách mời:

- PGS. TSKH TRẦN KHÁNH - nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Kim Ngọc