Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam - Cuba ra tuyên bố ủng hộ Cuba

Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba vừa ra tuyên bố ủng hộ Cuba, trong đó khẳng định lập trường nhất quán luôn đoàn kết, ủng hộ sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của Nhân dân Cuba. Trong tuyên bố, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba nêu rõ: với nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp và tình cảm đoàn kết thủy chung trước sau như một, các thế hệ người Việt Nam và Cuba luôn trân trọng, gìn giữ và làm cho mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba ngày càng sâu sắc, bền chặt. Trên tinh thần đó, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam luôn đoàn kết, ủng hộ sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của Nhân dân Cuba.

Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba chia sẻ và cảm thông sâu sắc với những khó khăn, gian khổ mà Nhân dân Cuba phải gánh chịu do ảnh hưởng tiêu cực của chính sách bao vây, cấm vận kéo dài do Hoa Kỳ áp đặt suốt hơn 60 năm qua; đồng thời kêu gọi Hoa Kỳ sớm đưa Cuba ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố, gỡ bỏ hoàn toàn cấm vận, tiến tới bình thường hóa quan hệ giữa hai nước, trên cơ sở bình đẳng, có đi có lại, tôn trọng độc lập chủ quyền quốc gia và thể chế chính trị của nhau.

Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba tin tưởng rằng, với những nỗ lực không ngừng, Nhân dân Cuba sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức và luôn vững bước trên con đường đã chọn. Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp tích cực vào quá trình đối thoại, xây dựng lòng tin giữa Cuba và Hoa Kỳ, tiến tới cải thiện quan hệ song phương vì lợi ích của Nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới. 

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

 

Truyền hình Quốc hội Việt Nam