Những cánh rừng thêm xanh nhờ chương trình hỗ trợ gạo

Trong Nghị quyết số 88 và Nghị quyết 120 của Quốc hội khóa 14 có chính sách hỗ trợ gạo cho công tác bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2021-2030. Trên thực tế, thời gian qua chương trình này đã mang lại những hiệu quả thiết thực.

Nhà ông Hợp ở bản Nông Cốc, xã Long Hẹ là hộ dân điển hình trong việc chuyển đổi nương rẫy sang trồng rừng. Tròn 20 năm trồng rừng, đến nay ông Hợp đã có nguồn thu đáng kể từ những khu rừng sản xuất. 20 năm trước, nhà ông Hợp cũng như gần 50 hộ dân khác trong bản Nông Cốc được chính phủ hỗ trợ gạo trong 7 năm để có nguồn lương thực cứu đói khi họ chuyển nương rẫy sang trồng rừng. 

Ông LƯỜNG VĂN HỢP - bản Nông Cốc, xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La: Trong thời gian hỗ trợ gạo, bà con rất phấn khởi và ủng hộ cao, nên chăm sóc, bảo vệ và trồng dặm các thứ rất tốt”. 

Trước kia, thực hiện theo Dự án 661 của Chính phủ về chủ trương trồng mới 5 triệu ha rừng, khuyến khích các hộ dân chuyển đổi diện tích đất làm nương sang trồng rừng, huyện Thuận Châu cũng có khoảng 200 ha diện tích đất trồng rừng được thụ hưởng bằng việc hỗ trợ gạo theo quy định 15 kg/1 khẩu/1 năm, cho 1 năm trồng và 6 năm chăm sóc. 

Ông QUÀNG VĂN HOÁN - bản Nông Cốc, xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La: Được Đảng, Nhà nước tạo điều kiện để giúp đỡ dân trồng rừng, cũng được 2 khoản. Thứ nhất là được hỗ trợ gạo, thứ hai là hỗ trợ tiền công chăm sóc trong 7 năm. Dân rất nhiệt tình và bảo vệ rừng tốt. Và cũng được lợi ích cho dân, xóa được đói, giảm được nghèo”. 

Những năm gần đây, ngoài bảo gìn giữ bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, huyện Thuận Châu tích cực mở rộng diện tích rừng và mở rộng cả các đối tượng tham gia công tác bảo vệ rừng. 2 năm vừa qua, huyện Thuận Châu đã trồng mới khoảng 800ha rừng, đồng thời đang giao khoán cho 47 cộng đồng bảo vệ rừng. 

Ông NGUYỄN XUÂN HOÀNG, Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La: Trong quá trình chỉ đạo triển khai, UBND huyện chỉ đạo rà soát danh sách đủ điều kiện. Sau khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, khi chi trả huyện đã thành lập các tổ công tác để hướng dẫn bà con các xã chi trả đúng đối tượng, tránh việc chi trả sai đối tượng. Sau khi nhận được các chính sách sách hỗ trợ liên quan đến bảo vệ phát triển rừng thì (chúng tôi) cũng tạo điều kiện cho bà con tăng nguồn thu nhập, giảm di cư tự do, phá rừng làm nương trái phép”.

Sơn La là tỉnh có diện tích đất rừng và đất lâm nghiệp lớn đứng thứ 3 toàn quốc với gần 818.000 ha. Trong giai đoạn từ năm 2016 đến 2020 địa phương này đã trồng mới, phục hồi hơn 48.000 ha rừng. Tới đây, khi Quốc hội, Chính phủ triển khai các nghị quyết như 88, Nghị quyết 120, người dân vùng rừng ở Sơn La sẽ có thêm nguồn lực để xóa đói, giảm nghèo, yên tâm gắn bó, gìn giữ rừng.

Hoàng Hà