Những chính sách có hiệu lực từ tháng 6: Khám sức khỏe định kỳ, lao động nữ được khám phụ sản

Từ tháng 6 này, nhiều chính sách mới có hiệu lực như thay đổi về hồ sơ khám sức khỏe; hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được cung cấp bằng bản điện tử; một số trường hợp không được bán hàng đa cấp… sẽ chính thức có hiệu lực.

ĐỔI CÁCH TÍNH GIÁ ĐIỆN SINH HOẠT VỚI NGƯỜI THUÊ NHÀ

Thông tư 9/2023 của Bộ Công Thương có hiệu lực từ 15/6 quy định giá điện áp dụng với sinh viên và người lao động thuê nhà (bên thuê không phải hộ gia đình). Nếu hợp đồng thuê nhà từ 12 tháng trở lên và người thuê có đăng ký tạm trú, thường trú, chủ nhà trực tiếp ký hợp đồng hoặc đại diện bên thuê nhà ký hợp đồng mua bán điện.

Trường hợp thời hạn cho thuê nhà dưới 12 tháng thì áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt của bậc 3, từ 101 đến 200 kWh (giá 2.074 đồng/kWh) cho toàn bộ sản lượng điện đo tại công tơ.

HỖ TRỢ KHOÁN BẢO VỆ RỪNG BÌNH QUÂN 300.000 ĐỒNG/HA/NĂM

Thông tư 21/2023 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6.

Theo đó, mức hỗ trợ khoán bảo vệ rừng bình quân 300.000 đồng/ha/năm. Đối với khoán bảo vệ rừng ven biển, mức hỗ trợ tối đa bằng 1,5 lần mức hỗ trợ bình quân.

Hỗ trợ bảo vệ rừng sản xuất là rừng tự nhiên trong thời gian đóng cửa rừng cụ thể như sau: Công ty lâm nghiệp: 300.000 đồng/ha/năm; ban quản lý rừng, UBND cấp xã: 100.000 đồng/ha/năm; hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, tổ chức được Nhà nước giao rừng sản xuất là rừng tự nhiên: 300.000 đồng/ha/năm.

LAO ĐỘNG NỮ KHI KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ SẼ ĐƯỢC KHÁM PHỤ SẢN

Theo Thông tư 09/2023 của Bộ Y tế có hiệu lực từ ngày 20/6, lao động nữ khi khám sức khỏe định kỳ được khám chuyên khoa phụ sản, gồm 4 nội dung:
1- Khám phụ khoa;
2- Sàng lọc ung thư cổ tử cung;
3- Sàng lọc ung thư vú;
4- Siêu âm tử cung- phần phụ (khi có chỉ định của bác sỹ khám).