Những điểm mới đáng chú ý của Luật Giá sửa đổi

Luật Giá (sửa đổi) được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5 sẽ có hiệu lực từ tháng 7/2024. So với trước đây, Luật Giá (sửa đổi) đưa ra khỏi danh mục nhiều nhóm hàng hóa do Nhà nước định giá để thực hiện theo cơ chế giá thị trường. Đồng thời, tiếp tục bình ổn giá các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, có ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Xăng, dầu thành phẩm tiếp tục được quy định là mặt hàng bình ổn giá. Đây là mặt hàng đã được thành lập Quỹ bình ổn giá trong nhiều năm và quỹ này sẽ được duy trì sử dụng như một biện pháp bình ổn giá khi giá xăng, dầu có biến động bất thường.

Thay vì doanh nghiệp xăng dầu làm đầu mối quản lý, theo Luật mới ban hành, Chính phủ sẽ chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng, công khai quỹ này.

Bên cạnh đó, hàng hóa, dịch vụ thiết yếu có tính chất độc quyền trong mua bán hoặc có thị trường cạnh tranh hạn chế và ảnh hưởng lớn đến kinh tế xã hội, đời sống người dân, sản xuất kinh doanh, sẽ được nhà nước định giá. Vé hàng không nội địa là một trong những dịch vụ thuộc danh mục này. Theo quy định, Bộ Giao thông Vận tải, cơ quan đầu mối quản lý, sẽ định giá giá trần của dịch vụ này, nhằm đảm bảo nhiều người dân được tiếp cận sử dụng dịch vụ.

Luật mới cũng bổ sung những hành vi bị nghiêm cấm. Trong đó, sẽ xử phạt đối tượng có các hành vi loan tin, đưa tin không đúng sự thật, không chính xác về tình hình kinh tế - xã hội, gây nhiễu loạn thông tin thị trường, giá hàng hóa, dịch vụ. Lợi dụng tình trạng khẩn cấp, sự cố, thảm họa, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh để tăng giá bán hàng hóa, dịch vụ không phù hợp với biến động của giá thành toàn bộ so với điều kiện bình thường nhằm trục lợi. Việc hướng dẫn tổ chức thực hiện Luật Giá sửa đổi đang được hoàn thiện để ban hành.  

Như vậy, Nhà nước sẽ tiếp tục kiểm soát giá các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu có tính độc quyền. Đồng thời, các biện pháp về kê khai giá, niêm yết giá cũng được quy định rõ, nhằm đảm bảo lợi ích của người dân, không tác động tiêu cực đến người tiêu dùng và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

 

Thanh Nga -

Cao Hoàng -

Ninh Tùng