Những hình ảnh ấn tượng tại Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9

Như vậy, sau 3 ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 với chủ đề: “Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo”, đã kết thúc tốt đẹp. Trong phần cuối của chương trình, hãy cùng chúng tôi nhìn lại những hình ảnh ấn tượng trong Hội nghị lần này.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết!