Những nhóm phạm nhân nào không được đưa ra lao động ngoài trại giam?

Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam chiều 22/3, một trong những nội dung được các đại biểu đề nghị là phải rà soát kỹ lưỡng, quy định các trường hợp phạm nhân không được đưa ra lao động, hướng nghiệp, dạy nghề ngoài trại giam.

Theo dự thảo Nghị quyết, các trường hợp không được đưa ra khu lao động, hướng nghiệp, dạy nghề ngoài trại giam gồm các tội liên quan đến sản xuất, vận chuyển, tổ chức sản xuất trái phép chất ma túy; Có từ 02 tiền án trở lên; Tái phạm nguy hiểm; Người tổ chức trong vụ án có đồng phạm; Người nước ngoài; Người mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A; Người dưới 18 tuổi; Người từ 60 tuổi trở lên… và một số trường hợp khác.

Các đại biểu cơ bản tán thành về việc cần quy định nguyên tắc các trường hợp không đưa ra khu lao động, hướng nghiệp, dạy nghề ngoài trại giam nhằm bảo đảm an ninh, an toàn và góp phần khuyến khích, động viên phạm nhân tích cực phấn đấu trong quá trình chấp hành án. Tuy nhiên Cơ quan soạn thảo cần rà soát kỹ quy định để xây dựng phương án quy định phù hợp, bảo đảm sự thống nhất.

Bà ĐẶNG HOÀNG ANH, Thứ trưởng Bộ Tư pháp: Tội hiếp dâm, hiếp dâm dưới 16 tuổi, tội khủng bố, Bộ Tư pháp cho rằng đây là những tội phạm nghiêm trọng, việc đưa ra ngoài trại giam có thể gây ảnh hưởng k tốt, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cân nhắc thêm.

Đại tướng TÔ LÂM, Bộ trưởng Bộ Công an: Về đối tượng phạm nhân nào được đưa ra lao động ngoài trại giam, chúng tôi xác định: Một là tội xâm phạm An ninh Quốc gia, chống loài người, 5 đối tượng theo diện buôn bán ma túy. Quan trọng nhất là tất cả các tội ấy, quan trọng là thời gian Chấp hành án còn không quá 5 năm, sắp được ra ngoài rồi, chứ 10 năm còn xa lắm. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tán thành với việc cần có quy định các trường hợp phạm nhân không được đưa ra lao động, hướng nghiệp, dạy nghề ngoài trại giam, tuy nhiên đề nghị Cơ quan soạn thảo phối với với Cơ quan thẩm tra và các cơ quan liên quan rà soát kỹ lưỡng các quy định này để bảo đảm phù hợp với quan điểm, mục tiêu xây dựng cơ chế thí điểm và thống nhất trong thực hiện chính sách hình sự./.

Thực hiện : Hồng Dũng Anh Tuấn Khắc Phục