Những nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng nguồn nước toàn cầu

Ngày Nước thế giới 22/3/2023 được Liên hợp quốc phát động ̣với chủ đề là “Accelerating Change” - “Thúc đẩy sự thay đổi” nhấn mạnh vai trò của nước là nền tảng cho tất cả các khía cạnh của cuộc sống. Nhân ngày này, những nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng nguồn nước đã được công bố.

Hiện nay, hơn 80% nước thải ra môi trường mà không được xử lý hoặc tái sử dụng. Gần 3/4 số thảm họa những năm gần đây liên quan đến nước, gây thiệt hại kinh tế gần 700 tỷ USD trong vòng 20 năm qua. Do đó, trong khuôn khổ hội nghị về an ninh nguồn nước do Liên hợp quốc tổ chức, nhiều nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng này đã được đưa ra.

Liên hợp quốc nhấn mạnh, nếu không khẩn trương hành động và có một chu trình quản lý nước hiệu quả ngay từ bây giờ, sức khỏe con người và môi trường thế giới sẽ đối mặt với khủng hoảng và một tương lai bền vững, công bằng sẽ vẫn nằm ngoài tầm với.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Thực hiện : Truyền hình Quốc hội Việt Nam