Nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2024 trên 6%

Bộ kế hoạch và Đầu tư tổ chức toạ đàm cung cấp thông tin về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, kế hoạch thực hiện trong 6 tháng cuối năm và một số kết quả chuyển đổi xanh ở Việt Nam cũng như hoạt động thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số của Bộ.

Theo đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, từ đầu năm đến nay, các động lực tăng trưởng mặc dù đã chuyển biến tích cực hơn, nhưng khó tạo bước đột phá cho tăng trưởng năm 2024. Cụ thể, khu vực nông nghiệp tăng trưởng quanh mức 3-4%, khó tạo bứt phá cho tăng trưởng kinh tế chung. Khu vực công nghiệp khó chuyển biến nhanh do phụ thuộc nhều vào thị trường thế giới, các nền kinh tế lớn. Khu vực dịch vụ, du lịch thiếu yếu tố đột phá, cạnh tranh gay gắt từ các điểm đến quốc tế. Các ngành, lĩnh vực động lực mới cho tăng trưởng như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, sản xuất chíp, bán dẫn… còn chậm, nguy cơ không bắt kịp được với các nước trên thế giới, khu vực, đặc biệt trong bối cảnh nhiều nước đã ban hành các gói chính sách quy mô lớn để thúc đẩy. Tăng trưởng xuất khẩu cũng đối mặt với áp lực cạnh tranh gia tăng; rủi ro bị áp thuế chống bán phá giá và các rào cản thương mại mới.

Trong thời gian tới, Bộ KHĐT sẽ tiếp tục tập trung tham mưu với Chính phủ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đạt tốc độ tăng trưởng GDP trên 6% và lạm phát dưới 4%. Trong đó, tiếp tục ưu tiên cho tăng trưởng, đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, các ngành, lĩnh vực mới. Tiếp tục thúc đẩy và làm mới các động lực về tiêu dùng trong nước, đầu tư và xuất khẩu. 

Diệu Huyền -

Nhật Huy