Nỗ lực gắn kết giáo dục nghề nghiệp thủ đô với thị trường lao động

Ngày 11/12, Sở LĐTBXH Hà Nội tổ chức Hội nghị gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động năm 2022. Đây là năm thứ hai liên tiếp sự kiện này được tổ chức, với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Hà Nội, gắn đào tạo nghề với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và thị trường lao động.

Chương trình có khoảng 10.000 học sinh, sinh viên, người lao động tham gia. 

Hội nghị năm nay có ba hoạt động chính, đó là: lễ ký kết đặt hàng đào tạo, hợp tác giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp; tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh học nghề cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, tốt nghiệp trung học phổ thông; hoạt động của phiên giao dịch việc làm. Ngoài ra, chương trình còn có những hoạt động bên lề sôi động như: trưng bày, giới thiệu một số mô hình khởi nghiệp, sản phẩm thực hành, mô hình thiết bị đào tạo nghề tự làm tiêu biểu... Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) và doanh nghiệp có hơn 70 gian trưng bày để tư vấn tuyển sinh, tìm kiếm và giới thiệu việc làm.

Xác định chất lượng nguồn nhân lực là động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, trong những năm qua, Hà Nội luôn đặc biệt quan tâm đầu tư cho GDNN nhằm mục tiêu phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong giai đoạn hiện nay, vai trò của GDNN đã nâng lên một tầm mới, là yếu tố tiên quyết cho việc thay đổi tỷ lệ cơ cấu lao động của Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng.

Để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cần phát triển kỹ năng nghề, gắn kết GDNN với doanh nghiệp và thị trường lao động. Do đó, những hội nghị gắn kết GDNN với thị trường lao động mà Hà Nội triển khai là hoạt động thiết thực, cần thúc đẩy tổ chức thường xuyên; doanh nghiệp cung cấp thông tin để hiểu rõ hơn về nhu cầu tuyển dụng; tăng cường đào tạo kỹ năng nghề lẫn kỹ năng mềm để học sinh, sinh viên khi ra trường đáp ứng được các yêu cầu công việc của doanh nghiệp..

Hội nghị gắn kết GDNN thủ đô với thị trường lao động năm nay còn nhằm tìm ra những chính sách mới phù hợp để bảo đảm việc làm cho người lao động, đồng thời định hướng, cải thiện chất lượng nguồn lao động của TP. Hà Nội, hỗ trợ người lao động học nghề, mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi!

Thực hiện : Phan Hằng Hồng Dũng