Nỗ lực thu hút đầu tư, phát triển du lịch cộng đồng tại Đắk Lắk

Với những lợi thế sẵn có về thiên nhiên, bản sắc văn hóa; cùng với sự hỗ trợ của chính sách, nhà nước,.. một số buôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, đã và đang dần hình thành các mô hình du lịch cộng đồng, vừa mang lại lợi ích kinh tế, vừa góp phần bảo tồn các giá trị truyền thống của dân tộc. Tuy nhiên, mô hình này còn mang tính tự phát, hoặc nếu có tổ chức thì còn mang tính nhỏ lẻ, chưa thật sự đồng bộ. Vì thế, tỉnh Đắk Lắk đang nỗ lực thu hút các nhà đầu tư đầu tư phát triển du lịch cộng đồng theo hướng khai thác hiệu quả các giá trị tài nguyên du lịch văn hóa một cách bài bản, bền vững và bản sắc.

Buôn du lịch cộng đồng – điểm đến mang dấu ấn riêng có và hấp dẫn du khách gần xa đến Đắk Lắk trong những năm qua. Nhiều người đồng bào dân tộc thiểu số ở các buôn đã chủ động cùng nhau liên kết các hộ gia đình cùng làm du lịch. Từ đó, họ đã có thêm thu nhập và vẫn giữ được bản sắc văn hóa... Nhưng để thật sự níu chân du khách và phát triển thành sản phẩm du lịch bền vững, các buôn cần có sự đầu về cơ sở hạ tầng, không gian lưu trú, v.v…bởi đa phần các buôn du lịch cộng đồng hiện tại do chính người dân tự đầu tư, còn hoang sơ và chưa bài bản.

Những năm qua, tỉnh Đắk Lắk đã ban hành nhiều chính sách để thu hút đầu tư, phát triển các loại hình du lịch. Bình quân mỗi năm Đắk lắk đón trên dưới 1 triệu du khách, trong đó có khoảng 10% du khách quốc tế. Những số liệu như vậy còn ít so với tiềm năng hiện có; sản phẩm du lịch chưa được doanh nghiệp dốc sức đầu tư có chiều sâu và chất lượng hơn. Do vậy, Đắk Lắk đang kêu gọi, thu hút đầu tư vào “ngành công nghiệp không khói” với mục tiêu phấn đấu đưa Du lịch trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh vào năm 2030.

Mời quý vị dõi nội dung chi tiết!

Djuang Niê -

Việt Bảo